ValberedningEN

 Valberedare
Anna Björklund

 

Alla som är intresserade av att engagera sig i föreningen på något sätt kan kontakta valberedningen. Det behöver inte handla om att sitta i själva styrelsen, utan även engagemang i olika intressegrupper. Medlemmarna utgör tillsammans en kompetensbank som kan gagna hela föreningen om den tas tillvara. Kontaktuppgifter finns under flik Kontakt.